Wat is een fibroom?

Fibromen zijn goedaardige huidgezwelletjes die bijzonder veel voorkomen. Iedereen van 30 jaar en ouder heeft er wel ergens een of meer op de huid. Voorkeursplekken zijn de oksels, de liezen en de hals. Ze zijn meestal enkele millimeters groot, maar dit kan variëren tot wel twee centimeter. Naar mate je ouder wordt neemt soms het aantal en de grootte van de steelwratjes toe.

Ondanks wat de naam doet vermoeden zijn steelwratjes geen familie van de wratten.   Steelwratjes ontstaan niet door een virusinfectie, maar door een verstoring in het vetweefsel. Steelwratjes zijn dan ook niet besmettelijk, in tegenstelling tot wratten en waterwratjes.

Hoe ontstaat het?

Hoe gesteelde fibromen ontstaan is nog niet geheel opgehelderd. Er bestaat wel enige relatie met overgewicht en hormonen (ontstaan vooral na de menopauze).

Wat kunt u zelf doen?

U kunt niets doen om het ontstaan van deze fibromen (steelwratjes) te voorkomen.

Wat kan ik voor u doen?

Ik help je graag van je fibromen af. Dit doe ik door middel van een behandeling van de elektro-coagulatie.